Metodika NEMOPAS

Jsem Ing. arch. Eva Chlupová, certifikovaná  inspektorka nemovitostí. Jsem členkou Asociace inspektorů nemovitostí, jejíž zakládajícím členem je společnost Nemopas. Asociace inspektorů nemovitostí sdružuje odborníky, kteří vykonávají inspekce nemovitostí - inspektory nemovitostí. U každého svého člena garantuje, že bude poskytovat služby na maximální odborné a etické úrovni, které jsou kladeny na metodiku inspekce nemovitosti.  Úroveň inspektorů nemovitostí je objektivně posuzována na půdě AIN podle jejích interních procedur.

Metodika inspekce nemovitostí NEMOPAS

Společnost Nemopas zajišťuje služby jako je inspekce nemovitostí, expertní služby a znalecká činnost v oblasti technického stavu nemovitostí, zajistí Vám Průkaz energetické náročnosti budovy.

Inspekce nemovitostí Nemopas zjišťuje technický stav nemovitosti. Technický stav nemovitosti se zjišťuji jako inspektorka nemovitostí  Ing. Eva Chlupová na základě  zjevných projevů poruch a rizik objektu a na základě neinvazivních měření. Pomocí speciálního softwaru metodiky Nemopas poté určuji riziková a vadná řešení v 8 základních technických oborech, které ovlivňují technický stav nemovitosti.

Inspekci nemovitosti si můžete objednat v různých rozsazích.  Existuje několik variant inspekce Nemopas. 

Základní a nejjednodušší je prohlídka nemovitosti s certifikovaným inspektorem. Tato prohlídka se většinou provádí při převzetí nemovitosti a během prohlídky upozorňuji klienty na zjevné poruchy a rizika poruch - skryté vady. Tyto informace Vám sdělím při prohlídce a o prohlídce se nevystavuje žádný dokument.

Základní inspekce nemovitosti NEMOPAS

Další variantou je základní inspekce nemovitosti, kdy prozkoumám danou nemovitost a vypracuji Technický průkaz nemovitosti. Ten obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a případné problémy a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik dle metodiky Nemopas.

Rozšířenější variantou je standard, kdy je vystaven Technický průkaz nemovitosti, jsou vypsány veškerá rizika a případné problémy a navíc je případné riziko analyzováno na samostatném listě.

U varianty inspekce nemovitosti Nemopas Komplet získáte Technický průkaz nemovitosti, vypsaná veškerá rizika a případné problémy, případné riziko je analyzováno na samostatném listě a ke každému riziku je navržen způsob odstranění a jeho cenové ohodnocení.

Jako můj zákazník a zároveň zákazník inspekce nemovitosti Nemopas máte k dispozici telefonickou konzultaci zdarma, takže se společně domluvíme, o jaký typ inspekce máte zájem a co od ní očekáváte.

Inspekce nemovitosti Nemopas poskytuje 3 letou záruku na budoucí výskyt poruch na nemovitosti. Jedná se o záruku rizika poruch, které jsou ve zprávě inspekce nemovitosti Nemopas označené jako ty, které nenastanou. 

 

Nabídka inspekce NEMOPAS ZDARMA

Chci kalkulaci na prověření nemovitostí