Certifikace výstavby - Nemopas Brno

Realizačním firmám, které realizují stavby objektů „na klíč“, ale i všem ostatním firmám, nabízíme službu Nemopas – Certifikace výstavby.

Tato služba pomáhá realizační firmě eliminovat rizika poruch na dokončeném objektu a prokázat kupujícím nemovitostí svou kvalitní práci. Pro kupujícího domu je certifikace výstavby, včetně výstupního protokolu, zárukou toho, že objekt byl při výstavbě průběžně kontrolován nezávislým odborníkem.

Chci kalkulaci na prověření nemovitostí

Standardní fáze kontroly výstavby

  • kontrola – supervize projektu
  • kontrola po dokončení spodní stavby (u podsklepených objektů – ve fázi izolace, drenáž ...)
  • kontrola po dokončení hrubé stavby (ve fázi nosné konstrukce, krov a krytina, osazení výplní, rozvody ….)
  • kontrola skladeb (šikmých střechy, podlahy, ETICS ….)
  • kontrola po dokončení včetně provedení případných měření (akustika, vzduchotěsnost, tlakové zkoušky ….)
  • kontrola po odstranění nedostatků

Výstupy Certifikace výstavby Nemopas:

V rámci každé kontroly jsou kontrolovány příslušná rizika vad. Objednateli služby je po každé kontrole vystavenprůběžný protokol
Po poslední kontrole je vystaven finální certifikát objektu - Průkaz nemovitosti.
V případě provádění kontrolních měření jsou vystaveny protokoly ze zkoušek.