Inspekce nemovitostí

Inspekce nemovitostí je kontrola a zhodnocení stavu nemovitosti. NEMOPAS hodnotí nemovitost z pohledu jejich poruch, ale i tzv. rizik poruchy - situací, kdy porucha na objektu zatím pouze hrozí, ale může se v budoucnosti projevit (například zatékání při extrémních srážkách).

Součástí inspekce nemovitostí provádí certifikovaný inspektor nemovitosti tedy člen Asociace inspektorů nemovitostí (AIN), která garantuje kvalitu svých členů.

Inspektorka pro oblast Brno město a Brno venkov

Jmenuji se Ing. Arch. Eva Chlupová a jsem členkou AIN a tedy odborník v oboru inspekce a kontroly nemovitostí. Působím v oblasti Brno město a Brno venkov a provádím veškeré inspektorské a kontrolní práce nejen na rodiných domech ale také na komerčních budovách a bytech. Inspekce nemovitostí je mou hlavní pracovní náplní a tak se každému klientovi věnuji naplno.

Chci kalkulaci na prověření nemovitostí

Inspekce nemovitostí je realizována v následujících oborech:

  • Statika domu a nemovitosti
  • Hydroizolace domu, bytu a nemovitosti
  • Povrchy
  • Požár a bezpečnost celého objektu nemovitosti
  • Zvuk a hluk vně i uvnitř nemovitosti
  • Úniky tepla z domu, bytu
  • Zdravotní nezávadnost celé stavby
  • Technická zařízení budov a staveb

Co je výstupem plné inspekce nemovitostí

Certifikovaný inspektor nemovitostí podrobně prozkoumá předmětný dům nebo byt. Na základě průzkumu inspektor vypracuje podrobnou zprávu o stavu budovy ve vybraných technických oborech a průkaz nemovitosti.

Průkaz nemovitosti pro jednotlivé obory přehledně informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešeních, které mohou v budoucnu k vadám vést. Pokud zákazník zvolí inspekci Nemopas včetně ocenění zjištěných vad, popíše inspektor postup a cenu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení.

Součástí podrobné zprávy inspekce Nemopas je výčet vad, které na nemovitosti nenastanou.

 

Inspekce nemovitostí Nemopas je se zárukou

Provozovatel inspekce Nemopas společnost Dekprojekt s.r.o. poskytuje klientům záruku 3 roky na budoucí výskyt vad na jejich nemovitosti.

Záruka se vztahuje na vady, které jsou ve zprávě z inspekce Nemopas označeny jako ty, které nenastanou. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy v technických oborech, jejichž hodnocení si zákazník neobjednal a na ty, které vznikly opotřebením nemovitosti nebo v důsledku zásahu vyšší moci.