Co odhalí inspekce nemovitosti

Co odhalí inspekce nemovitosti

Inspekce nemovitosti prozkoumává celou Vaši nemovitost, jedná se o kontrolu od suterénu až po půdu a kontroluje se stav v oblastech statika, hydroizolace, povrchy, požár -bezpečnost, zvuk a hluk, úniky tepla, zdravotní nezávadnost, technická zařízení. Také je prováděna  kontrola exteriéru resp. nejbližšího okolí... a případně i okolních staveb jako je garáž  nebo venkovní bazén.

Výstupem inspekce nemovitosti je vypracovaná podrobná zpráva o stavu budovy ve vybraných technických oborech a vypracovaný tzv. technický průkaz nemovitosti.