Postup inspekce a dotazy

Postup inspekce a dotazy

V rámci inspekce Nemopas máte telefonickou konzultaci zdarma. Poté následuje většinou konzultace přímo na místě, kde dojde k šetření a prohlédnuté dané nemovitosti a tato návštěva většinou pomůže najít příčiny problému a naznačení způsobu odstranění.

Následné odborné posouzení podrobně zdokumentuje celou vodu či poruchu a určí jejich příčiny a návrh na odstranění nebo sanaci.

Pokud bude zákazních podávat reklamaci nemovitosti, vypracujeme znalecký posudek, který určuje příčinu vady pro reklamaci, popř. pro případný soudní spor. Zákazník tak dostane kompletní dokumentaci, kterou bude potřebovat.

V případě speciálního problému provedeme i speciální měření - například měření hluku, světla, měření termovizí, škodlivých látek, měření vzduchotěsnosti...)

Inspekce Nemopas

Inspekci nemovitostí provádíme jako Nemopas Inspekci. Provozovatelem inspekce Nemopas je společnost Dekprojekt, která je znaleckým ústavem a akreditovanou zkušební laboratoří. 

Časté dotazy

Moje zákazníky často zajímá, jak mohou být provedeny opravy nalezených vad a jaké jsou přibližné náklady na tyto opravy.